Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Tương [hsn]

Số người nói:
36.000.000
Số người nói trên Forvo:
143
Từ đã phát âm:
539
Từ đang chờ phát âm:
605