Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Swahili [sw]

Số người nói:
45.000.000
Số người nói trên Forvo:
156
Từ đã phát âm:
844
Từ đang chờ phát âm:
1.192