Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Ngôn ngữ trong ngày: Tiếng Lezgi [lez]

  • Số người nói: 450.000
  • Số người nói trên Forvo: 20
  • Từ đã phát âm: 44
  • Từ đang chờ phát âm: 70

Phát âm hàng đầu trong Tiếng Lezgi [lez]

Forvo là gì?

Forvo là nơi hướng dẫn cách phát âm lớn nhất trên thế giới. Bạn đã bao giờ tự hỏi một từ được phát âm như thế nào hay chưa? Hãy yêu cầu từ đó hoặc tên gọi đó, và thành viên khác sẽ phát âm nó cho bạn. Bạn cũng có thể giúp đỡ các thành viên khác bằng cách ghi lại lời phát âm bằng ngôn ngữ của bạn.

Tham gia miễn phí

Tham gia với chúng tôi cho dù ngôn ngữ của bạn là gì và giúp thế giới giao tiếp tốt hơn. Mời thưởng thức việc lắng nghe và cộng tác.

Bạn mới đến Forvo?

Hãy dùng "biểu tượng play" Play kế bên các từ để nghe phát âm.

Tin tức