Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Hê-brơ [he]

Số người nói:
7.500.000
Số người nói trên Forvo:
2.561
Từ đã phát âm:
37.003
Từ đang chờ phát âm:
7.344