Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Buriat [bxr]

Số người nói:
400.000
Số người nói trên Forvo:
9
Từ đã phát âm:
38
Từ đang chờ phát âm:
92