Ngôn ngữ trong ngày

Tiếng Việt [vi]

Số người nói:
77.000.000
Số người nói trên Forvo:
3.874
Từ đã phát âm:
17.796
Từ đang chờ phát âm:
48