Tiếng Bardi: Học cách phát âm bản địa Tiếng Bardi (từ Ardiyooloon đến bardi)

Ngôn ngữ: Tiếng Bardi [Bardi] Trở lại Tiếng Bardi

3 từ đã phát âm. Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần

Các thể loại trong Tiếng Bardi [bcj]

Aboriginal Australia Animal languages noun Placename street verb