Tiếng Đức: Học cách phát âm bản địa Tiếng Đức (từ Fertigungswirtschaft đến Pflichtübung)

Ngôn ngữ: Tiếng Đức [Deutsch] Trở lại Tiếng Đức