Ngôn ngữ: Tiếng Adygea [адыгэбзэ]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Adygea

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 36
  • Từ đã phát âm: 407
  • Từ đang chờ phát âm: 41

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả