Hướng dẫn phát âm Tiếng Afrikaans - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Afrikaans [Afrikaans] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Afrikaans

  • Số người nói: 13.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 313
  • Từ đã phát âm: 5.067
  • Từ đang chờ phát âm: 166