Hướng dẫn phát âm Tiếng Afrikaans

[Afrikaans]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Afrikaans

  • Số người nói: 13.200.000
  • Số người nói trên Forvo: 361
  • Từ đã phát âm: 5.276
  • Từ đang chờ phát âm: 482
  • Tiếng Afrikaans Ảnh của Vaiz Ha