Tiếng Aragon Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjetivo masculino

Ngôn ngữ: Tiếng Aragon [an] Trở lại Tiếng Aragon

Thể loại: adjetivo masculino Đăng ký theo dõi adjetivo masculino phát âm

3 từ được đánh dấu là "adjetivo masculino". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần