Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [العربية] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.142
  • Từ đã phát âm: 70.129
  • Từ đang chờ phát âm: 1.852
Tiếng Ả Rập

Ảnh của Hamed Saber