Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [العربية] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.118
  • Từ đã phát âm: 73.593
  • Từ đang chờ phát âm: 1.735
Tiếng Ả Rập

Ảnh của Hamed Saber