Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

[العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.780
  • Từ đã phát âm: 83.472
  • Từ đang chờ phát âm: 1.829
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud