Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.413
  • Từ đã phát âm: 75.293
  • Từ đang chờ phát âm: 1.828
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud