Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [العربية] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.122
  • Từ đã phát âm: 69.973
  • Từ đang chờ phát âm: 1.917
Tiếng Ả Rập

Ảnh của Hamed Saber