Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

[العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.588
  • Từ đã phát âm: 80.523
  • Từ đang chờ phát âm: 1.436
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud