Hướng dẫn phát âm Tiếng Ả Rập

[العربية]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ả Rập

  • Số người nói: 422.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 7.070
  • Từ đã phát âm: 81.976
  • Từ đang chờ phát âm: 1.111
  • Tiếng Ả Rập Ảnh của misbahhammoud