Tiếng Ả Rập Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ط

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập [ar] Trở lại Tiếng Ả Rập

Thể loại: ط Đăng ký theo dõi ط phát âm

1 2 3 4 5 6 Tiếp