Ngôn ngữ:

Tiếng Ả Rập

[العربية]

Trở lại Tiếng Ả Rập

1.953 từ đang chờ phát âm.