Ngôn ngữ: Tiếng Assam [অসমীয়া / Asami]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Assam

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 13
  • Từ đã phát âm: 13
  • Từ đang chờ phát âm: 55

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả