Hướng dẫn phát âm Tiếng Assam - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Assam [অসমীয়া / Asami] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Assam

  • Số người nói: 14.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 13
  • Từ đã phát âm: 13
  • Từ đang chờ phát âm: 43

Thành viên Tiếng Assam dẫn đầu

tinboi: 8 phát âm

chandanbtu07: 2 phát âm

rishi: 1 phát âm

atchakraverty: 1 phát âm

Các thể loại trong Tiếng Assam [as]

47 Animal Assamese boy first name brother camel cheek expressions expressions in fruit gaal how india Indian states name numerals ox state Sun tea Welcome

Xem toàn bộ thể loại của Tiếng Assam