Tiếng Assam Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Assamese

Ngôn ngữ: Tiếng Assam [as] Trở lại Tiếng Assam

Thể loại: Assamese Đăng ký theo dõi Assamese phát âm

1 từ được đánh dấu là "Assamese". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần