Hướng dẫn phát âm Tiếng Azerbaijan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Azerbaijan [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Azerbaijan

  • Số người nói: 35.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 235
  • Từ đã phát âm: 10.983
  • Từ đang chờ phát âm: 9
Tiếng Azerbaijan

Ảnh của Indigoprime