Hướng dẫn phát âm Tiếng Azerbaijan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Azerbaijan [Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Azerbaijan

  • Số người nói: 35.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 234
  • Từ đã phát âm: 10.982
  • Từ đang chờ phát âm: 4
Tiếng Azerbaijan

Ảnh của Indigoprime