Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [Башҡорт]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bashkir

  • Số người nói: 1.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 32
  • Từ đã phát âm: 15.829
  • Từ đang chờ phát âm: 247
  • Tiếng Bashkir Ảnh của Sergey Prokudin-Gorsky