Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến астрономия

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: астрономия Đăng ký theo dõi астрономия phát âm