Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ауылдар

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: ауылдар Đăng ký theo dõi ауылдар phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp