Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: ауылдар

Đăng ký theo dõi ауылдар phát âm