Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: топонимика

Đăng ký theo dõi топонимика phát âm