Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Тукай иҗаты

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: Тукай иҗаты Đăng ký theo dõi Тукай иҗаты phát âm