Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến male surnames (từ Иҙелбәк đến Дәүли)

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: male surnames Đăng ký theo dõi male surnames phát âm