Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến religions (từ аббат đến шайтан)

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: religions Đăng ký theo dõi religions phát âm