Tiếng Bashkir Từ điển phát âm: Từ liên quan đến toponimy (ba)

Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba] Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: toponimy (ba) Đăng ký theo dõi toponimy (ba) phát âm