Ngôn ngữ: Tiếng Bashkir [ba]

Trở lại Tiếng Bashkir

Thể loại: toponimy (ba)

Đăng ký theo dõi toponimy (ba) phát âm