Hướng dẫn phát âm Tiếng Belarus - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Belarus [Беларуская] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 165
  • Từ đã phát âm: 6.700
  • Từ đang chờ phát âm: 5.582
Tiếng Belarus

Ảnh của photog diane