Hướng dẫn phát âm Tiếng Belarus

[Беларуская]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 223
  • Từ đã phát âm: 12.687
  • Từ đang chờ phát âm: 369
  • Tiếng Belarus Ảnh của A Kostichev
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả