Ngôn ngữ: Tiếng Belarus [Беларуская]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 173
  • Từ đã phát âm: 10.480
  • Từ đang chờ phát âm: 2.333
  • Tiếng Belarus

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả