Ngôn ngữ: Tiếng Belarus [Беларуская]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 176
  • Từ đã phát âm: 10.836
  • Từ đang chờ phát âm: 2.007
  • Tiếng Belarus Ảnh của A Kostichev

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả