Tiếng Belarus Từ điển phát âm: Từ liên quan đến астрономия

Ngôn ngữ: Tiếng Belarus [be] Trở lại Tiếng Belarus

Thể loại: астрономия Đăng ký theo dõi астрономия phát âm

6 từ được đánh dấu là "астрономия". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần