Hướng dẫn phát âm Tiếng Bulgaria - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [Български] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 766
  • Từ đã phát âm: 20.736
  • Từ đang chờ phát âm: 10
Tiếng Bulgaria

Ảnh của pictalogue