Hướng dẫn phát âm Tiếng Bulgaria

[Български]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 979
  • Từ đã phát âm: 24.630
  • Từ đang chờ phát âm: 11
  • Tiếng Bulgaria Ảnh của Tuncay
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả