Hướng dẫn phát âm Tiếng Bulgaria - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [Български] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 734
  • Từ đã phát âm: 20.277
  • Từ đang chờ phát âm: 32
Tiếng Bulgaria

Ảnh của pictalogue