Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [Български]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 831
  • Từ đã phát âm: 22.829
  • Từ đang chờ phát âm: 119
  • Tiếng Bulgaria Ảnh của Tuncay

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả