Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [Български]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bulgaria

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 822
  • Từ đã phát âm: 22.675
  • Từ đang chờ phát âm: 121
  • Tiếng Bulgaria

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả