Tiếng Bulgaria Từ điển phát âm: Từ liên quan đến bulgarian

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [bg] Trở lại Tiếng Bulgaria

Thể loại: bulgarian Đăng ký theo dõi bulgarian phát âm