Tiếng Bulgaria Từ điển phát âm: Từ liên quan đến mountain

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria [bg] Trở lại Tiếng Bulgaria

Thể loại: mountain Đăng ký theo dõi mountain phát âm