Ngôn ngữ: Tiếng Tây Tạng [བོད་ཡིག]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Tạng

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 70
  • Từ đã phát âm: 186
  • Từ đang chờ phát âm: 185
  • Tiếng Tây Tạng

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả