Hướng dẫn phát âm Tiếng Tây Tạng - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Tạng [བོད་ཡིག] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tây Tạng

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 70
  • Từ đã phát âm: 185
  • Từ đang chờ phát âm: 180
Tiếng Tây Tạng

Ảnh của tracyhunter