Tiếng Tây Tạng Từ điển phát âm: Từ liên quan đến rdzogs chen

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Tạng [bo] Trở lại Tiếng Tây Tạng

Thể loại: rdzogs chen Đăng ký theo dõi rdzogs chen phát âm

1 từ được đánh dấu là "rdzogs chen". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần