Hướng dẫn phát âm Tiếng Brittany - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Brittany [Brezhoneg] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Brittany

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 55
  • Từ đã phát âm: 1.926
  • Từ đang chờ phát âm: 2.425
Tiếng Brittany

Ảnh của Rhian vK