Hướng dẫn phát âm Tiếng Brittany

[Brezhoneg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Brittany

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 62
  • Từ đã phát âm: 1.960
  • Từ đang chờ phát âm: 2.475
  • Tiếng Brittany Ảnh của XIIIfromTOKYO