Hướng dẫn phát âm Tiếng Bosna - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bosna [Bosanski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bosna

  • Số người nói: 2.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 118
  • Từ đã phát âm: 1.761
  • Từ đang chờ phát âm: 104
Tiếng Bosna

Ảnh của kathycsus