Hướng dẫn phát âm Tiếng Bosna

[Bosanski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bosna

  • Số người nói: 2.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 146
  • Từ đã phát âm: 1.927
  • Từ đang chờ phát âm: 172
  • Tiếng Bosna Ảnh của CJ