Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Ngôn ngữ

Dưới đây là các ngôn ngữ với từ đã phát âm. Sắp xếp theo độ phổ biến | theo vần

Các ngôn ngữ có hơn 100.000 phát âm

Các ngôn ngữ có hơn 50.000 phát âm

Các ngôn ngữ có hơn 10.000 phát âm

Các ngôn ngữ có hơn 5.000 phát âm

Các ngôn ngữ có hơn 500 phát âm

Danh sách đầy đủ ngôn ngữ & mã

Không tìm thấy ngôn ngữ của bạn? Hãy yêu cầu chúng tôi bổ sung

Ngôn ngữ hàng đầu