Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia

[Català]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.111
  • Từ đã phát âm: 30.954
  • Từ đang chờ phát âm: 695
  • Tiếng Catalonia Ảnh của jqmj (Queralt)