Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia

[Català]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.224
  • Từ đã phát âm: 41.140
  • Từ đang chờ phát âm: 176
  • Tiếng Catalonia Ảnh của jqmj (Queralt)