Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia

[Català]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.202
  • Từ đã phát âm: 39.661
  • Từ đang chờ phát âm: 138
  • Tiếng Catalonia Ảnh của jqmj (Queralt)