Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.011
  • Từ đã phát âm: 20.675
  • Từ đang chờ phát âm: 98
Tiếng Catalonia

Ảnh của Carlos Luna