Hướng dẫn phát âm Tiếng Catalonia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.027
  • Từ đã phát âm: 24.148
  • Từ đang chờ phát âm: 2.750
Tiếng Catalonia

Ảnh của Carlos Luna