Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Catalonia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.098
  • Từ đã phát âm: 30.560
  • Từ đang chờ phát âm: 412
  • Tiếng Catalonia Ảnh của jqmj (Queralt)