Tiếng Catalonia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến főnév

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [ca] Trở lại Tiếng Catalonia

Thể loại: főnév Đăng ký theo dõi főnév phát âm