Ngôn ngữ:

Tiếng Catalonia

[Català]

Trở lại Tiếng Catalonia

169 từ đang chờ phát âm.