Từ Tiếng Catalonia đang chờ phát âm

Ngôn ngữ: Tiếng Catalonia [Català] Trở lại Tiếng Catalonia

185 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Catalonia [Català]
 • Ghi âm từ verinarverinar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ verificarverificar [verbos, verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ verguejarverguejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ verdassegarverdassegar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ terçarterçar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ verberarverberar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ teologitzarteologitzar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ teoritzarteoritzar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ terbolinarterbolinar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ tentinejartentinejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ tendirtendir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ tenallartenallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ tendrejartendrejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ saturarsaturar [verbos, verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ saviejarsaviejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ sargirsargir [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ satiritzarsatiritzar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ saponificarsaponificar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ sardanejarsardanejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ santificarsantificar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ ravenxinar-seravenxinar-se [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ raureraure [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ raucarraucar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ rautarrautar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ ratxarratxar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ ratonejarratonejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ rasurarrasurar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ ratarratar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ pasterejarpasterejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • Ghi âm từ pastifejarpastifejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp