Ngôn ngữ: Tiếng Chechnya [Нохчийн]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chechnya

  • Số người nói: 1.330.000
  • Số người nói trên Forvo: 60
  • Từ đã phát âm: 814
  • Từ đang chờ phát âm: 333
  • Tiếng Chechnya Ảnh của Vladimer Shioshvili

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả