Hướng dẫn phát âm Tiếng Chamorro - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Chamorro [Chamoru] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Chamorro

  • Số người nói: 60.000
  • Số người nói trên Forvo: 23
  • Từ đã phát âm: 102
  • Từ đang chờ phát âm: 112