Ngôn ngữ:

Tiếng Chamorro

[Chamoru]

Trở lại Tiếng Chamorro

106 từ đang chờ phát âm.