Hướng dẫn phát âm Tiếng Tấn - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Tấn [晋语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Tấn

  • Số người nói: 45.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 81
  • Từ đã phát âm: 398
  • Từ đang chờ phát âm: 640