Ngôn ngữ: Tiếng Séc [Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.340
  • Từ đã phát âm: 59.723
  • Từ đang chờ phát âm: 185
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin