Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

[Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.586
  • Từ đã phát âm: 62.729
  • Từ đang chờ phát âm: 35
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả