Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Séc [Čeština] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.009
  • Từ đã phát âm: 54.658
  • Từ đang chờ phát âm: 3
Tiếng Séc

Ảnh của babasteve

Từ mới để phát âm Đăng ký