Hướng dẫn phát âm Tiếng Séc

[Čeština]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Séc

  • Số người nói: 12.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.646
  • Từ đã phát âm: 63.121
  • Từ đang chờ phát âm: 5
  • Tiếng Séc Ảnh của Anfin