Tiếng Séc Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn (từ Josef đến Kevin)

Ngôn ngữ: Tiếng Séc [cs] Trở lại Tiếng Séc

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm