Hướng dẫn phát âm Tiếng Wales - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [Cymraeg] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 289
  • Từ đã phát âm: 2.919
  • Từ đang chờ phát âm: 1.085
Tiếng Wales

Ảnh của Snake3yes