Hướng dẫn phát âm Tiếng Wales

[Cymraeg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 366
  • Từ đã phát âm: 3.853
  • Từ đang chờ phát âm: 1.403
  • Tiếng Wales Ảnh của Samasnookerfan