Hướng dẫn phát âm Tiếng Wales - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [Cymraeg] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 325
  • Từ đã phát âm: 3.066
  • Từ đang chờ phát âm: 1.171
Tiếng Wales

Ảnh của Snake3yes