Hướng dẫn phát âm Tiếng Wales

[Cymraeg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 369
  • Từ đã phát âm: 4.041
  • Từ đang chờ phát âm: 1.467
  • Tiếng Wales Ảnh của Samasnookerfan