Tiếng Wales Từ điển phát âm: Từ liên quan đến egennamn

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [cy] Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: egennamn Đăng ký theo dõi egennamn phát âm

4 từ được đánh dấu là "egennamn". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần