Tiếng Wales Từ điển phát âm: Từ liên quan đến given name (feminine)

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [cy] Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: given name (feminine) Đăng ký theo dõi given name (feminine) phát âm

10 từ được đánh dấu là "given name (feminine)". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần