Tiếng Wales Từ điển phát âm: Từ liên quan đến given name (masculine)

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [cy] Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: given name (masculine) Đăng ký theo dõi given name (masculine) phát âm

12 từ được đánh dấu là "given name (masculine)". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần