Tiếng Wales Từ điển phát âm: Từ liên quan đến numeral

Ngôn ngữ: Tiếng Wales [cy] Trở lại Tiếng Wales

Thể loại: numeral Đăng ký theo dõi numeral phát âm

13 từ được đánh dấu là "numeral". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần