Hướng dẫn phát âm Tiếng Đan Mạch - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch [Dansk] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đan Mạch

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.663
  • Từ đã phát âm: 16.975
  • Từ đang chờ phát âm: 22
Tiếng Đan Mạch

Ảnh của Stig Nygaard