Hướng dẫn phát âm Tiếng Đan Mạch - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch [Dansk] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đan Mạch

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.541
  • Từ đã phát âm: 15.828
  • Từ đang chờ phát âm: 34
Tiếng Đan Mạch

Ảnh của Stig Nygaard