Hướng dẫn phát âm Tiếng Đan Mạch - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch [Dansk] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đan Mạch

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.633
  • Từ đã phát âm: 16.395
  • Từ đang chờ phát âm: 61
Tiếng Đan Mạch

Ảnh của Stig Nygaard