Ngôn ngữ: Tiếng Đan Mạch [Dansk]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đan Mạch

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.690
  • Từ đã phát âm: 17.453
  • Từ đang chờ phát âm: 11
  • Tiếng Đan Mạch Ảnh của Public domain