Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 13.228
  • Từ đã phát âm: 430.968
  • Từ đang chờ phát âm: 1.399
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả