Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Đức [Deutsch] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 12.147
  • Từ đã phát âm: 401.647
  • Từ đang chờ phát âm: 1.435
Tiếng Đức

Ảnh của Fascinada