Ngôn ngữ: Tiếng Đức [Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 13.031
  • Từ đã phát âm: 422.176
  • Từ đang chờ phát âm: 65
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả