Ngôn ngữ: Tiếng Đức [Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 12.896
  • Từ đã phát âm: 416.616
  • Từ đang chờ phát âm: 160
  • Tiếng Đức

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả