Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16.720
  • Từ đã phát âm: 479.455
  • Từ đang chờ phát âm: 16
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn