Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức

[Deutsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức

  • Số người nói: 140.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16.482
  • Từ đã phát âm: 475.837
  • Từ đang chờ phát âm: 1.101
  • Tiếng Đức Ảnh của Moyan Brenn