Tiếng Đức Từ điển phát âm: Từ liên quan đến bird (từ Brachpieper đến Krabbentaucher)

Ngôn ngữ: Tiếng Đức [de] Trở lại Tiếng Đức

Thể loại: bird Đăng ký theo dõi bird phát âm