Tiếng Đức Từ điển phát âm: Từ liên quan đến history

Ngôn ngữ: Tiếng Đức [de] Trở lại Tiếng Đức

Thể loại: history Đăng ký theo dõi history phát âm