Tiếng Đức Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb (từ Putten đến apern)

Ngôn ngữ: Tiếng Đức [de] Trở lại Tiếng Đức

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm