Hướng dẫn phát âm Tiếng Dhivehi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Dhivehi [ދިވެހި] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Dhivehi

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 12
  • Từ đã phát âm: 1
  • Từ đang chờ phát âm: 61

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Thành viên Tiếng Dhivehi dẫn đầu

ggo75: 1 phát âm

Các thể loại trong Tiếng Dhivehi [dv]

Atoll capital Chief Elections Commissioner cities colors country dhivehi dvehi flag Maldives peace Portugal rihaakuru rihakuru

Xem toàn bộ thể loại của Tiếng Dhivehi