Hướng dẫn phát âm Tiếng Dhivehi - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Dhivehi [ދިވެހި] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Dhivehi

  • Số người nói: 300.000
  • Số người nói trên Forvo: 12
  • Từ đã phát âm: 1
  • Từ đang chờ phát âm: 59

Phát âm hàng đầu Thêm từ